ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉLKÜLDŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

A Hangvető Kft. a honlapján regisztráló felhasználók részére rendszeres időközönként hírlevelet küld, amelyben tájékoztatja a regisztrált felhasználókat a Hangvető Kft. által, vagy a Hangvető Kft. partnerei által szervezett fontosabb eseményekről, valamint a Hangvető Kft. által meghirdetett akciókról.

A honlapon történő regisztráció során személyes adatok kezelésére is sor kerül, az alábbi szabályok szerint:

Az adatkezelő adatai

Hangvető Zenei Terjesztő Társulás Kft.

  • 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 9. I/3. („szolgáltató”)
  • Cg. 01-09-719984

Az adatkezelő elérhetőségei

  • tel.: (1) 209 88 28
  • www.hangveto.hu

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett
hozzájárulása. A kezelt adatok köre
A Hangvető Kft. az alábbi, a regisztráció során megadott adatokat kezeli:

a) név
b) e-mail cím

Az adatkezelés célja

A regisztráció során megadott adatok kizárólag promóciós kampány keretein belül, illetve a Hangvető Kft., vagy valamely partnere által szervezett eseményről, vagy a Hangvető Kft. által
meghirdetett akcióról, rendezvényről való tájékoztatás érdekében kerül felhasználásra. A felhasználó adataihoz hozzáférő személyek A regisztráció során az adataikat megadó felhasználók adataihoz a szolgáltató alkalmazottai, és egyéb szerződéses megbízottai, vállalkozói kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott adatokat a szolgáltató tárolja. A felhasználó a hírlevélről leiratkozhat, amely leiratkozás következtében a szolgáltató a kezelt adatokat törli a nyilvántartásból.

Szerzői jogok

A Hangvető Kft. weboldalai, az azokon található minden kép, grafika, logó, szöveges tartalom, adat és információ, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt áll, azokat részben vagy
egészben – a rendeltetésszerű használatból eredő igényeket meghaladó mértékben – lemásolni, elektronikus vagy más módon tárolni, többszörözni, átruházni, terjeszteni, kinyomtatni, vagy
nyilvánosságra hozni a Hangvető Kft. kifejezetten előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás jogszabályba ütközik, az ellen a Hangvető Kft. jogi eljárásokat
kezdeményez.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A kötelező személyes adatok megadása nélkül a hírlevél szolgáltatás nem vehető igénybe. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Ebben az esetben a szolgáltató munkatársai meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és válaszolnak a kérdésekre, így különösen információt adnak a kezelt adatok tartalmáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a
felhasználó adatait.

Amennyiben a felhasználó úgy véli, hogy a szolgáltató megsértette a személyes adatai védelméhez való jogát, igényét az Infotv. valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti,
valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét. Az adatkezelési szabályzat elfogadása és módosításának lehetősége A felhasználó a regisztrációval magára nézve elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztatót. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatás – módosítás hatálybalépését követő első – használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Budapest, 2018. május 25.